Sager NP9870 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Sager NP9870 Máy tính xách tay

Tải Sager NP9870 (Model: P870DM) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7560
16-Nov-15
178667 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 7 64bit
Version: 1.00.14
16-Nov-15
65062 KB
Audio Driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 6.0.1.7560
16-Nov-15
178667 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.00.14
16-Nov-15
65062 KB
Audio Driver cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7560
16-Nov-15
178667 KB
Sound Blaster X-Fi MB5 AP cho Windows 10 64bit
Version: 1.00.14
16-Nov-15
65062 KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển chipset cho Windows 7 64bit
Version: 10.1.1.12
16-Nov-15
2923 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.1172
16-Nov-15
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 7 64bit
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
12122 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.1.1.12
16-Nov-15
2923 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 8.1 64bit
Version: 11.0.0.1172
16-Nov-15
53081 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
12122 KB
Trình điều khiển chipset cho Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.9
16-Nov-15
2902 KB
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1166
16-Nov-15
53005 KB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
12122 KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Video Driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.18.13.5435
16-Nov-15
634406 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.18.13.5435
16-Nov-15
634406 KB
NVIDIA Video Driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5435
16-Nov-15
634406 KB
Bluetooth Wi-Fi / LAN / Wireless
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 7 64bit
Version: 18.21.0.2 / BT: 18.1.1508.534
16-Nov-15
456657 KB
Killer Wireless-AC N1535 Wireless LAN và Bluetooth driver cho Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.601 / BT: 4.0.0.558
16-Nov-15
402488 KB
Intel Wireless-AC 8260 LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 8.1 64bit
Version: 18.21.0.2 / BT: 18.1.1536.2042
16-Nov-15
456657 KB
Trình điều khiển killer N1535 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 8.1 64bit
Version: 11.0.0.601 / BT: 3.0.0.558
16-Nov-15
269732 KB
Intel Wireless-AC 8260 LAN và Bluetooth Drivers cho Windows 10 64bit
Version: 18.12.4.2 / BT: 18.1.1535.1946
16-Nov-15
449095 KB
Trình điều khiển killer N1535 Wireless LAN + Bluetooth cho Windows 10 64bit
Version: 12.0.0.149 / BT: 10.0.0.149
16-Nov-15
272067 KB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.0.0.5
16-Nov-15
214817 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 9.0.0.31
16-Nov-15
214817 KB
Tích hợp mạng LAN driver cho Windows 10 64bit
Version: 9.0.0.31
16-Nov-15
214817 KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader driver cho Windows 7 64bit
Version: 10.0.10240.21281
16-Nov-15
8684 KB
Cardreader driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 10.0.10240.21281
16-Nov-15
8684 KB
Cardreader driver cho Windows 10 64bit
Version: 10.0.10240.21281
16-Nov-15
8684 KB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Integrated Video Camera driver cho Windows 7 64bit
Version: 9.2.1.79 / 4.041
16-Nov-15
47897 KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Touchpad cho Windows 7 64bit
Version: 19.0.24.1
16-Nov-15
51788 KB
Driver Touchpad cho Windows 8.1 64bit
Version: 19.0.24.1
16-Nov-15
51788 KB
Driver Touchpad cho Windows 10 64bit
Version: 19.0.24.1
16-Nov-15
51788 KB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB 3.0 driver cho Windows 7 64bit
Version: 4.0.2.42
16-Nov-15
5221 KB
USB 3.1 driver cho Windows 7 64bit
Version: 15.2.30.11
16-Nov-15
1608 KB
Trình điều khiển Thunderbolt cho Windows 7 64bit
Version: 15.2.34.12
16-Nov-15
2392 KB
USB 3.0 driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.0.1.45
16-Nov-15
3112 KB
Trình điều khiển Thunderbolt cho Windows 8.1 64bit
Version: 15.2.34.12
16-Nov-15
2392 KB
Trình điều khiển Thunderbolt cho Windows 10 64bit
Version: 15.2.34.12
16-Nov-15
2392 KB
Trình điều khiển cứng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển RAID cho Windows 7 64bit OS Lắp đặt
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
1171 KB
RAID driver cho Windows 8.1 64bit
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
1171 KB
RAID driver cho Windows 10 64bit
Version: 14.6.0.1029
16-Nov-15
1171 KB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển cho Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.0.0
16-Nov-15
8674 KB
Airplane Mode điều khiển cho Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
16-Nov-15
3803 KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 7 64bit
Version: 5.0000.0.35
16-Nov-15
216870 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 7 64bit
Version: 6.0.2.8
16-Nov-15
33580 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 8.1 64bit
Version: 5.0000.0.32
16-Nov-15
216876 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 8.1 64bit
Version: 6.0.2.8
16-Nov-15
33580 KB
Trung tâm Kiểm soát Tiện ích cho Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.32
16-Nov-15
216876 KB
Intel Extreme Tuning Utility cho Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.4-HF
16-Nov-15
33475 KB
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
Version: 15.1.00
16-Nov-15
5850 KB