SAMSUNG NP270E4V máy tính xách tay Windows XP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Samsung NP270E4V Laptop

tải về SAMSUNG NP270E4V Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 32 / 64bit, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Bluetooth (Driver) (ver.1.2.0.0)Win XP2013-7-4191.1 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win XP2013-7-42.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win XP2013-7-447.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.6.14.10.5430)Win XP2013-7-4219.24 Tải về
Lan (Driver) (ver.5.790.824.2011)Win XP2013-7-45.16 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.5.10.0.6809)Win XP2013-7-494.83 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win XP2013-7-4249.89 Tải về
TPM (Driver) (ver.2.1.1.0)Win XP2013-7-40.05 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.2.0.19)Win XP2013-7-436.94 Tải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.10.0.0.75)Win XP2013-7-437.89 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 32bit2013-7-4147.72 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 32bit2013-7-4107.28 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 32bit2013-7-470.34 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012)Win7 32 / 64bit2013-7-45.25 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.1.0.0.2)Win7 32 / 64bit2013-7-474.78 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6788)Win7 32 / 64bit2013-7-4108.97 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235)Win7 32 / 64bit2013-7-45.13 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win7 32 / 64bit2013-7-447.88 Tải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74)Win7 32 / 64bit2013-7-4129.48 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.1.2.1003)Win7 32 / 64bit2013-7-411.48 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4201.58 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win7 32 / 64bit2013-7-42.88 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 64bit2013-7-4201.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 64bit2013-7-4134.81 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 64bit2013-7-478.18 Tải về

Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Easy Display Manager (Phần mềm) (ver.3.2.3.13)Win XP2013-7-424.05 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win XP2013-7-449.94 Tải về
Easy SpeedUp Manager (Phần mềm) (ver.2.0.0.10)Win XP2013-7-45.48 Tải về
MS Hotfix Security (phần mềm) (ver.1.0.0.1)Win XP2013-7-424.04 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2)Win XP2013-7-4104.98 Tải về
SAMSUNG Battery Manager (Phần mềm) (ver.2.1.4.3)Win XP2013-7-44.75 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ Samsung (Phần mềm) (ver.1.1.4.4)Win XP2013-7-445.69 Tải về
SAMSUNG Update Plus (Phần mềm) (ver.3.0.1.17)Win XP2013-7-48.72 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2)Win7 32 / 64bit2013-7-4104.98 Tải về
Phần mềm Launcher (phần mềm) (ver.1.1.1.2)Win7 32 / 64bit2013-7-44.09 Tải về
Easy File Share (phần mềm) (ver.1.2.4.8)Win7 32 / 64bit2013-7-423.98 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win7 32 / 64bit2013-7-441.79 Tải về
Easy Settings (phần mềm) (ver.2.0.0.45)Win7 32 / 64bit2013-7-4188.07 Tải về
Dễ dàng quản lý phần mềm (Software) (ver.1.2.26.20)Win7 32 / 64bit2013-7-411.76 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ dễ dàng (phần mềm) (ver.1.2.3.2)Win7 32 / 64bit2013-7-4115.26 Tải về
Intel Wireless Display (phần mềm) (ver.3.5.40.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4296.66 Tải về
MCE Cập nhật (phần mềm) (ver.2.2.2.0)Win7 32 / 64bit2013-7-42.24 Tải về
MS Hotfix chung (phần mềm) (ver.1.0.0.2)Windows7 SP12013-7-43.26 Tải về
MS Hotfix CriticalUpdates (phần mềm) (ver.201211.0.0.0)Windows7 SP12013-7-4244.94 Tải về
Mô tảPhát hành ngàyLanguageSize (MB)TẢI

Không có kết quả.

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI

Không có kết quả.