SAMSUNG NP270E5E máy tính xách tay Windows XP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Samsung NP270E5E Laptop

tải về SAMSUNG NP270E5E Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm, cập nhật và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Bluetooth (Driver) (ver.1.2.0.0)Win XP2013-7-4191.1 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win XP2013-7-42.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win XP2013-7-447.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.6.14.10.5430)Win XP2013-7-4219.24 Tải về
Lan (Driver) (ver.5.790.824.2011)Win XP2013-7-45.16 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.5.10.0.6809)Win XP2013-7-494.83 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win XP2013-7-4249.89 Tải về
TPM (Driver) (ver.2.1.1.0)Win XP2013-7-40.05 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.2.0.19)Win XP2013-7-436.94 Tải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.10.0.0.75)Win XP2013-7-437.89 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 32bit2013-7-4147.72 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 32bit2013-7-4107.28 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 32bit2013-7-470.34 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012)Win7 32 / 64bit2013-7-45.25 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.1.0.0.2)Win7 32 / 64bit2013-7-474.78 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6788)Win7 32 / 64bit2013-7-4108.97 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235)Win7 32 / 64bit2013-7-45.13 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win7 32 / 64bit2013-7-447.88 Tải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74)Win7 32 / 64bit2013-7-4129.48 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.1.2.1003)Win7 32 / 64bit2013-7-411.48 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4201.58 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win7 32 / 64bit2013-7-42.88 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 64bit2013-7-4201.88 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 64bit2013-7-478.18 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 64bit2013-7-4134.81 Tải về

Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Easy Display Manager (Phần mềm) (ver.3.2.3.13)Win XP2013-7-424.05 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win XP2013-7-449.94 Tải về
Easy SpeedUp Manager (Phần mềm) (ver.2.0.0.10)Win XP2013-7-45.48 Tải về
MS Hotfix Security (phần mềm) (ver.1.0.0.1)Win XP2013-7-424.04 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2)Win XP2013-7-4104.98 Tải về
SAMSUNG Battery Manager (Phần mềm) (ver.2.1.4.3)Win XP2013-7-44.75 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ Samsung (Phần mềm) (ver.1.1.4.4)Win XP2013-7-445.69 Tải về
SAMSUNG Update Plus (Phần mềm) (ver.3.0.1.17)Win XP2013-7-48.72 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2)Win7 32 / 64bit2013-7-4104.98 Tải về
Phần mềm Launcher (phần mềm) (ver.1.1.1.2)Win7 32 / 64bit2013-7-44.09 Tải về
Easy File Share (phần mềm) (ver.1.2.4.8)Win7 32 / 64bit2013-7-423.98 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win7 32 / 64bit2013-7-441.79 Tải về
Easy Settings (phần mềm) (ver.2.0.0.45)Win7 32 / 64bit2013-7-4188.07 Tải về
Dễ dàng quản lý phần mềm (Software) (ver.1.2.26.20)Win7 32 / 64bit2013-7-411.76 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ dễ dàng (phần mềm) (ver.1.2.3.2)Win7 32 / 64bit2013-7-4115.26 Tải về
Intel Wireless Display (phần mềm) (ver.3.5.40.0)Win7 32 / 64bit2013-7-4296.66 Tải về
MCE Cập nhật (phần mềm) (ver.2.2.2.0)Win7 32 / 64bit2013-7-42.24 Tải về
MS Hotfix chung (phần mềm) (ver.1.0.0.2)Windows7 SP12013-7-43.26 Tải về
MS Hotfix CriticalUpdates (phần mềm) (ver.201211.0.0.0)Windows7 SP12013-7-4244.94 Tải về
Mô tảPhát hành ngàyLanguageSize (MB)TẢI
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0)2013-3-28TIẾNG ANH15.95 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0)2013-3-28NGƯỜI TÂY BAN NHA15.89 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0)2013-3-28HÀN QUỐC19.92 pdf