SAMSUNG NP300E4C Máy tính xách tay WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


SAMSUNG NP300E4C Máy tính xách tay

Tải về SAMSUNG Dòng 3 NP300E4C Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 32 / 64bit, phần mềm, cập nhật và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Bluetooth (Driver) (ver.1.0.0.0)Win XP2012.09.20220.54 MBTải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win XP2012.09.202.88 MBTải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win XP2012.09.2039.69 MBTải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.6.14.10.5412)Win XP2012.09.20219.8 MBTải về
Lan (Driver) (ver.5.790.824.2011)Win XP2012.09.205.16 MBTải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.5.10.0.6570)Win XP2012.09.2095.27 MBTải về
Touchpad (Driver) (ver.4.5.0.0)Win XP2012.09.20212.04 MBTải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.9.2.0.470)Win XP2012.09.2033.73 MBTải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.1.0.18)Win XP2012.09.2036.8 MBTải về
Camera (Driver) (ver.1.1.0.0)Win XP2012.09.2133.33 MBTải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.8.17.12.9601)Win7 32bit2012.04.12144.41 MBTải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.9.2.0.470)Win7 32bit2012.04.1233.73 MBTải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.8.15.10.2712)Win7 32bit2012.06.23110.93 MBTải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.0.0.75)Win7 32bit2012.04.1261.81 MBTải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74)Win7 32 / 64bit2012.06.05129.48 MBTải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.0.0.1032)Win7 32 / 64bit2012.06.2311.44 MBTải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win7 32 / 64bit2012.06.2339.69 MBTải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.1.0.0.1)Win7 32 / 64bit2012.07.1174.16 MBTải về
Lan (Driver) (ver.7.50.1123.2011)Win7 32 / 64bit2012.04.125.16 MBTải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6608)Win7 32 / 64bit2012.04.12119.72 MBTải về
Touchpad (Driver) (ver.4.5.0.0)Win7 32 / 64bit2012.04.12212.04 MBTải về
Bluetooth (Driver) (ver.1.2.0.0)Win7 32 / 64bit2012.04.12247.28 MBTải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1020)Win7 32 / 64bit2012.04.122.87 MBTải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.8.17.12.9601)Win7 64bit2012.04.12190.18 MBTải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.9.2.0.470)Win7 64bit2012.04.1233.73 MBTải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.0.0.75)Win7 64bit2012.04.1268.51 MBTải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.8.15.10.2712)Win7 64bit2012.06.23148.44 MBTải về

Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Battery Life Extender (phần mềm) (ver.1.0.0.11)Win XP2012.09.2012.58 MBTải về
Easy Display Manager (Phần mềm) (ver.3.2.3.13)Win XP2012.09.2024.05 MBTải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win XP2012.09.2041.79 MBTải về
Easy SpeedUp Manager (Phần mềm) (ver.2.0.0.10)Win XP2012.09.205.48 MBTải về
MS Hotfix Security (phần mềm) (ver.1.0.0.1)Win XP2012.09.2024.04 MBTải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.0.2.7)Win XP2012.09.20104.94 MBTải về
SAMSUNG Battery Manager (Phần mềm) (ver.2.1.4.3)Win XP2012.09.204.75 MBTải về
Trung tâm Hỗ trợ Samsung (Phần mềm) (ver.1.1.4.0)Win XP2012.09.2043.76 MBTải về
SAMSUNG Update Plus (Phần mềm) (ver.3.0.1.17)Win XP2012.09.208.72 MBTải về
Easy File Share (phần mềm) (ver.1.2.4.6)Win7 32 / 64bit2012.03.0923.98 MBTải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win7 32 / 64bit2012.03.0949.94 MBTải về
Easy Settings (phần mềm) (ver.1.1.1.4)Win7 32 / 64bit2012.03.09124.06 MBTải về
Dễ dàng quản lý phần mềm (Software) (ver.1.2.18.13)Win7 32 / 64bit2012.03.0911.74 MBTải về
Trung tâm Hỗ trợ dễ dàng (phần mềm) (ver.1.2.2.6)Win7 32 / 64bit2012.03.09123.68 MBTải về
MCE Cập nhật (phần mềm) (ver.2.2.2.0)Win7 32 / 64bit2012.03.092.24 MBTải về
MS Hotfix chung (phần mềm) (ver.1.0.0.2)Win7 32 / 64bit2012.03.093.26 MBTải về
MS Hotfix CriticalUpdates (phần mềm) (ver.201204.0.0.0)Win7 32 / 64bit2012.03.09176.97 MBTải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.0.2.4)Win7 32 / 64bit2012.03.09104.95 MBTải về
Hướng dẫn cài đặt (phần mềm) (ver.1.5.0.0)Win7 32 / 64bit2012.03.09413.22 MBTải về
Intel Wireless Display (phần mềm) (ver.3.0.12.0)Win7 32 / 64bit2012.06.05133.48 MBTải về
Phần mềm Launcher (phần mềm) (ver.1.1.1.2)Win7 32 / 64bit2012.06.054.09 MBTải về
Mô tảPhát hành ngàyLanguageSize (MB)TẢI
Hướng dẫn sử dụng (Windows 7) (ver.1.3)2012.04.02TIẾNG ANH9.99 MBTải về
Hướng dẫn Trouble Shooting (ver.2.0)2012.04.02TIẾNG ANH5.45 MBTải về
Hướng dẫn sử dụng (Windows 7) (ver.1.3)2012.04.02TRUNG QUỐC (giản thể)16.95 MBTải về
Hướng dẫn Trouble Shooting (ver.2.0)2012.04.02TRUNG QUỐC (giản thể)8.04 MBTải về
Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Cập nhật phần mềm (firmware) (ver.1.0.0.3)cửa sổ 72012.03.062.12 MBTải về