SAMSUNG NP450R5E máy tính xách tay Windows XP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


SAMSUNG NP450R5E Laptop

tải về SAMSUNG NP450R5E Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Bluetooth (Driver) (ver.1.2.0.0)Win XP2013-7-12191.1 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win XP2013-7-122.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win XP2013-7-1247.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.6.14.10.5421)Win XP2013-7-12219.2 Tải về
Lan (Driver) (ver.5.790.824.2011)Win XP2013-7-125.16 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.5.10.0.6777)Win XP2013-7-1295.2 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win XP2013-7-12249.89 Tải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.9.2.0.470)Win XP2013-7-1233.73 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.2.0.19)Win XP2013-7-1236.94 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 32bit2013-7-1270.34 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 32bit2013-7-12147.97 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 32bit2013-7-12107.28 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500)Win7 32bit2013-7-1235.41 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6818)Win7 32 / 64bit2013-7-12121.08 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-12249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235)Win7 32 / 64bit2013-7-125.13 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win7 32 / 64bit2013-7-122.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.1.10.1275)Win7 32 / 64bit2013-7-1251.6 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.1.2.1003)Win7 32 / 64bit2013-7-1211.48 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012)Win7 32 / 64bit2013-7-125.25 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-12201.58 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100)Win7 64bit2013-7-12202.43 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 64bit2013-7-1278.18 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 64bit2013-7-12134.81 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500)Win7 64bit2013-7-1235.41 Tải về

Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
Easy Display Manager (Phần mềm) (ver.3.2.3.13)Win XP2013-7-1224.05 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win XP2013-7-1241.79 Tải về
Easy SpeedUp Manager (Phần mềm) (ver.2.0.0.10)Win XP2013-7-125.48 Tải về
MS Hotfix Security (phần mềm) (ver.1.0.0.1)Win XP2013-7-1224.04 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2)Win XP2013-7-12104.98 Tải về
SAMSUNG Battery Manager (Phần mềm) (ver.2.1.4.3)Win XP2013-7-124.75 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ Samsung (Phần mềm) (ver.1.1.4.4)Win XP2013-7-1245.69 Tải về
SAMSUNG Update Plus (Phần mềm) (ver.3.0.1.17)Win XP2013-7-128.72 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.3)Win7 32 / 64bit2013-7-12104.98 Tải về
Hướng dẫn cài đặt (phần mềm) (ver.1.1.0.0)Win7 32 / 64bit2013-7-129.96 Tải về
Easy File Share (phần mềm) (ver.1.2.4.8)Win7 32 / 64bit2013-7-1223.98 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19)Win7 32 / 64bit2013-7-1241.79 Tải về
Easy Settings (phần mềm) (ver.2.0.0.48)Win7 32 / 64bit2013-7-12191.78 Tải về
Dễ dàng quản lý phần mềm (Software) (ver.1.2.26.20)Win7 32 / 64bit2013-7-1211.76 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ dễ dàng (phần mềm) (ver.1.2.3.3)Win7 32 / 64bit2013-7-12115.04 Tải về
Intel Wireless Display (phần mềm) (ver.3.5.40.0)Win7 32 / 64bit2013-7-12296.66 Tải về
MCE Cập nhật (phần mềm) (ver.2.2.2.0)Win7 32 / 64bit2013-7-122.24 Tải về
MS Hotfix chung (phần mềm) (ver.1.0.0.2)Windows7 SP12013-7-123.26 Tải về
MS Hotfix CriticalUpdates (phần mềm) (ver.201301.0.0.0)Windows7 SP12013-7-12282.88 Tải về
Mô tảPhát hành ngàyLanguageSize (MB)TẢI

Không có kết quả.

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI

Không có kết quả.