SAMSUNG NP470R4E máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm, hướng dẫn sử dụng


SAMSUNG NP470R4E Laptop

tải về SAMSUNG NP470R4E Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 32bit2013-1-3107.28 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500)Win7 32bit2013-1-335.41 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 32bit2013-1-370.34 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012)Win7 32 / 64bit2013-1-35.25 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0)Win7 32 / 64bit2013-1-3201.58 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6761)Win7 32 / 64bit2013-1-3103.95 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0)Win7 32 / 64bit2013-1-3249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235)Win7 32 / 64bit2013-1-35.13 Tải về
VGA (Graphics), AMD (Driver) (ver.9.1.1.1000)Win7 32 / 64bit2013-1-3251.73 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021)Win7 32 / 64bit2013-1-32.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262)Win7 32 / 64bit2013-1-347.88 Tải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74)Win7 32 / 64bit2013-1-3129.48 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.0.0.1032)Win7 32 / 64bit2013-1-311.44 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500)Win7 64bit2013-1-335.41 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875)Win7 64bit2013-1-3134.81 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2)Win7 64bit2013-1-378.18 Tải về

Hệ điều hành:

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI

Không có kết quả.

Mô tảPhát hành ngàyLanguageSize (MB)TẢI

Không có kết quả.

Mô tảOSPhát hành ngàySize (MB)TẢI

Không có kết quả.