Sharp Mebius PC-UM32W Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích


Sharp PC-UM32W Máy tính xách tay

Sharp PC-UM32W Máy tính xách tay

Sharp Mebius PC-UM32W Drivers Máy tính xách tay cho Windows 2000, XP

Sự miêu tả:
- Intel (R) Chipset Utility v3.40.1002 - Intel (R) cực Graphic Driver v6.13.01.3162 - Mạng Adaptor Driver v5.504.613.2002

- Windows Modem Driver v3.1.97 - Audio Driver - TouchPad driver v6.7.5.0 - SHARP LAN không dây điều khiển

Đối với Windows XP:

Trình điều khiển đồ họa: display.zip

Trình điều khiển Adaptor mạng: LAN.zip

Trình điều khiển Modem: MODEM.zip

Driver Audio: SOUND.zip

Trình điều khiển TouchPad: TOUCHPAD.zip

Trình điều khiển SHARP LAN không dây: WLAN.zip

Intel (R) Chipset Utility: chipset.zip

 

Đối với Windows 2000:

Trình điều khiển đồ họa: display.zip

Intel (R) Chipset Utility: chipset.zip

Trình điều khiển Adaptor mạng: LAN.zip

Trình điều khiển Modem: MODEM.zip

Driver Audio: SOUND.zip

Trình điều khiển TouchPad: TOUCHPAD.zip

Trình điều khiển SHARP LAN không dây: WLAN.zip