Sony VAIO SVP112290X Ultrabook của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Sony VAIO SVP11222CXB Laptop

Tải về SONY VAIO PRO 11 SVP112290X Laptop dùng Windows 8.1 Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Bluetooth không dây - Tập 1 (s)
Intel Wireless Bluetooth 4.0 + HS adapter
Bo mạch chủ - Tập 4 (s)
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver
Phần mềm Intel thông minh Công nghệ Connect
Intel 8 Dòng Chipset Family SATA AHCI khiển
Intel Chipset Driver
Video - Tập 2 (s)
Intel HD Graphics Family điều khiển
Intel HD Graphics Family Cập nhật
Không dây - Tập 1 (s)
Intel thông minh Kết nối Công nghệ Registry Patch Update
Mạng LAN không dây - Tập 4 (s)
Intel thông minh Kết nối Công nghệ Registry Patch (Wake kỳ Bật)
Intel thông minh Kết nối Công nghệ Registry Patch (Lưu Khôi phục Ngủ Option)
Intel Dual Band Wireless-N 7260 / Wireless-AC 7260 điều khiển
Intel thông minh Kết nối Công nghệ Registry Patch (Wireless Wake On LAN)

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *