Terran Force X411 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm


Clevo W740SU Laptop

Tải Terran Force X411 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
LOẠIMÔ TẢNGÀYTẢI
VGAdriver VGA (9.18.10.3257) cho Windows 8 phiên bản 32-bit.2013 / 10 / 18Tải về 1 Tải về 2
VGAdriver VGA (9.18.10.3257) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.2013 / 9 / 18Tải về 1 Tải về 2
VGAổ Intel VGA (10.18.10.3621) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 9 / 2Tải về 1 Tải về 2
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.11.100) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.10.1900) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁCchế độ Airplane AP (2.0.0.4) cho Windows 8.2013 / 7 / 29Tải về 1 Tải về 2
KHÁCChipset driver (9.4.0.1016) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.29045) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁClái xe Hotkey (8.0134) cho Windows 8.2013 / 10 / 18Tải về 1 Tải về 2
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.0.0.1287) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁCLAN driver (12.6.47.0) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển touchpad (16.5.1.1) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
KHÁCchế độ Airplane AP (1.3.0.0) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
KHÁCChipset driver (9.4.0.1027) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.29069) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
KHÁClái xe Hotkey (8.0155) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 9 / 2Tải về 1 Tải về 2
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.5.24.1790) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
KHÁCLAN driver (12.9.16.0) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển touchpad (17.0.9.1) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
KHÁCIntel WiDi trình điều khiển (4.2.19.0) cho Windows 8.2013 / 10 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel 7260 (WLAN 3.1.1307.360, BT 16.1.5.2) cho Windows 8.2013 / 10 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel (WLAN 17.0.5.8, BT 17.0.1405.460) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 9 / 2Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnthẻ kết hợp Intel (mong đợi 7260) điều khiển Bluetooth (3.1.1311.400) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnRealtek RTL8723xE thẻ kết hợp trình điều khiển Bluetooth (1.3.780.3) cho Windows 8 64-bit version.1.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (3.0.0.1068) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.9.0.1001) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển RAID cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnTPM driver cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Realtek WLAN thẻ / kết hợp WLAN (2012.3.913.2013) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnXTU cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 4Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển Realtek RTL8723AE / RTL8723BE thẻ combo (WLAN 2012.14.417.2014, BT 1.3.816.3) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 9 / 2Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel (WLAN 15.8.0.5, Bluetooth 2.6.23.40059) cho Windows 8.2013 / 7 / 29Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (2.1.0.1002) cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.5.0.1066) cho Windows 8.2013 / 7 / 29Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển RAID cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Realtek RTL8723AE (WLAN 2010.6.807.2013, Bluetooth 1.3.769.2 / 1.3.769.3) cho Windows 8.2013 / 10 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnTrình điều khiển TPM cho Windows 8.2013 / 7 / 1Tải về 1 Tải về 2

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *