Terran Force X611 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm


Terran Force X611 Máy tính xách tay

Tải Terran Force X611 Máy tính xách tay của Windows 8 32 / 64bit, Windows Drivers 8.1 64bit và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
LOẠIMÔ TẢNGÀYTẢI
VGAđiều khiển Intel VGA (9.18.10.3293) cho Windows 8 phiên bản 32-bit.2013 / 10 / 14Tải về 1 Tải về 2
VGAđiều khiển Intel VGA (9.18.10.3193) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.2013 / 10 / 14Tải về 1 Tải về 2
VGAlái xe nVIDIA VGA (9.18.13.2649) cho Windows 8 phiên bản 32-bit.2013 / 9 / 12Tải về 1 Tải về 2
VGAlái xe nVIDIA VGA (9.18.13.2649) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.2013 / 9 / 12Tải về 1 Tải về 2
VGAđiều khiển Intel VGA (10.18.10.3379) cho Windows 8.1. 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
VGAlái xe nVIDIA VGA (9.18.13.2741) cho Windows 8.1. 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
VGAđiều khiển AMD VGA (13.151.0.0) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
VGAAMD HD8970M driver card VGA (12.103.0.0) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
VGAlái xe nVIDIA K1100M / K3100M VGA (9.18.13.2741) cho Windows 8 phiên bản 32-bit.2013 / 11 / 11Tải về 1 Tải về 2
VGAlái xe nVIDIA K1100M / K3100M VGA (9.18.13.2741) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 11Tải về 1 Tải về 2
AUDIOđiều khiển âm thanh cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.1.6870) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
KHÁCchế độ Airplane AP (1.3.0.0) cho Windows 8.2013 / 8 / 26Tải về 1 Tải về 2
KHÁCChipset driver (9.4.0.1027) cho Windows 8.2013 / 10 / 14Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.27036) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
KHÁCHotkey AP (8.0134) cho Windows 8.2013 / 10 / 14Tải về 1 Tải về 2
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.0.0.1287) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
KHÁCLAN driver (8.10.1226.2012) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
KHÁCtrình điều khiển touchpad (Synaptics 16.3.4.0, Sentelic 9.4.3.7) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
KHÁCchế độ Airplane AP (1.3.0.0) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
KHÁCChipset driver (9.4.0.1027) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.27040) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
KHÁClái xe Hotkey (8.0150) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.5.24.1790) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
KHÁCLAN driver (8.18.621.2013) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
KHÁCđiều khiển touchpad (Synaptics 17.0.9.1, Sentelic 9.4.4.5) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnlái xe AuthenTec vân tay (1.6.1.341) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnthẻ kết hợp điều khiển Intel Bluetooth (3.1.1311.400) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnRealtek RTL8723xE thẻ kết hợp trình điều khiển Bluetooth (1.3.780.3) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay Egistec (17.18.11.785) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (3.0.0.1059) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.9.0.1001) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọndriver Atheros N1202 thẻ combo (WLAN 10.0.1.260, BT 8.0.1.232) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển RAID cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnP150SM Sound Blaster Xi-Fi AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnP157SM Sound Blaster Xi-Fi AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnP170SM Sound Blaster Xi-Fi AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnP177SM Sound Blaster Xi-Fi AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnTPM driver (4.3.200.3390) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnIntel 7260 driver card kết hợp WLAN (16.6.0.8) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Realtek WLAN thẻ / kết hợp WLAN (2012.3.913.2013) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 1 / 16Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnXTU driver cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2013 / 11 / 8Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển Bluetooth (1.3.769.2 / 1.3.769.3 cho thẻ kết hợp Realtek RTL8723AE) cho Windows 8.2013 / 11 / 11Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel (WLAN 15.6.1.6 cho tất cả các thẻ combo, BT 2.6.23.40059 chỉ Jackson Đỉnh thẻ loạt combo) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay (1.6.1.341) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (2.1.0.1002) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.7.0.1036) cho Windows 8.2013 / 8 / 26Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển RAID cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnSound Blaster X-Fi MB3 trình điều khiển (1.00.03 cho P150SM và P151SM1) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnSound Blaster X-Fi MB3 trình điều khiển (1.00.03 cho P157SM) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnSound Blaster X-Fi MB3 trình điều khiển (1.00.03 cho P170SM) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnSound Blaster X-Fi MB3 trình điều khiển (1.00.03 cho P177SM) cho Windows 8.2013 / 6 / 18Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnIntel WiDi AP (4.0.18.0) cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển Realtek WLAN (2010.9.906.2013) cho Windows 8.2013 / 11 / 11Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnXTU driver cho Windows 8.2013 / 4 / 21Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển Intel 7260 thẻ combo (WLAN 16.8.0.6, BT 3.1.1311.400) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.2014 / 3 / 10Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel Wireless-N 7260 (WLAN 16.1.5.2, BT 3.1.1309.390, WiDi 4.2.21.0) cho Windows 8.2013 / 11 / 11Tải về 1 Tải về 2
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay Egistec (3.0.15.0) cho Windows 8.2013 / 10 / 14Tải về 1 Tải về 2

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *