Terran Force X911 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm


Clevo P375SM Laptop

Tải Terran Force X911 Máy tính xách tay của Windows 8 64bit, Windows Drivers 8.1 64bit và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
LOẠIMÔ TẢTẢINGÀY
VGAlái xe nVIDIA VGA (9.18.13.1183) cho Windows 8 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
VGAnVIDIA GTX765M / GTX770M / GTX780M / K5100M driver VGA (9.18.13.2723) cho Windows 8 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 11
VGAđiều khiển AMD VGA (13.152.1.2100) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22014 / 1 / 16
VGAlái xe nVIDIA VGA (9.18.13.2762) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22014 / 1 / 16
VGAAMD HD8970M driver card VGA (12.103.6.0) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 6 / 24
VGAnVIDIA Quadro K5000M driver card VGA (9.18.13.1166) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 7 / 21
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.1.7058) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.1.7058) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 11
KHÁCChipset driver (9.4.0.1026) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.27040) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
KHÁCHotkey AP (8.0135) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 11
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.0.0.1287) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
KHÁCLAN driver (8.15.410.2013) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 6 / 18
KHÁCđiều khiển Thunderbolt (1.3.0.17) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
KHÁCđiều khiển touchpad (Synaptics 16.5.1.1, Sentelic 9.4.3.7) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 5 / 20
KHÁCchế độ Airplane AP (1.3.0.0) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁCChipset driver (9.4.0.1027) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.2.9200.27040) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁClái xe Hotkey (8.0145) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (9.5.15.1730) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁCLAN driver (8.18.621.2013) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁCđiều khiển Thunderbolt (1.4.0.9) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
KHÁCtrình điều khiển touchpad (Synaptics 17.0.18.2, Sentelic 9.4.4.5) cho Windows 8.1 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
KHÁCchế độ Airplane AP (1.3.0.0) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel Wireless-N 7260 (WLAN 16.1.5.2, Bluetooth 3.1.1309.390) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 11
thiết bị tùy chọntrình điều khiển Intel 7260 thẻ combo (WLAN 16.8.0.6, BT 3.1.1311.400) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22014 / 1 / 16
thiết bị tùy chọnlái xe AuthenTec vân tay (1.6.1.341) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnthẻ kết hợp Intel (mong đợi 7260) điều khiển Bluetooth (3.1.1311.400) cho Windows 8.1 phiên bản -64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
thiết bị tùy chọnRealtek thẻ kết hợp trình điều khiển Bluetooth (1.3.780.3) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (3.0.0.1051) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.9.0.1001) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22014 / 1 / 16
thiết bị tùy chọnP370SM / P370SM3 Sound Blaster X-Fi MB3 AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnP375SM Sound Blaster X-Fi MB3 AP (1.00.04) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnTPM driver cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnlái xe Atheros killer WLAN (10.0.1.260) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.
Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnRealtek trình điều khiển card kết hợp WLAN (2012.3.913.2013) cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
thiết bị tùy chọnXTU driver cho Windows 8.1 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 5
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay EgisTec (17.18.11.785) cho Windows 8.1.Tải về 1 Tải về 22013 / 12 / 16
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Intel (WLAN 15.8.0.5, Bluetooth 2.6.23.40059) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 6 / 24
thiết bị tùy chọntrình điều khiển card kết hợp Realtek (WLAN 2010.9.906.2013, Bluetooth 1.3.769.3) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 11 / 11
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay (1.6.1.341) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 5 / 20
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (12.5.0.1066) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 7 / 21
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Start (2.1.0.1002) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 6 / 18
thiết bị tùy chọnCreative SBX-Fi MB3 AP (1.00.04) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 9 / 5
thiết bị tùy chọnTPM lái xe (Windows inbox) cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 5 / 20
thiết bị tùy chọnXTU driver cho Windows 8 phiên bản 64-bit.Tải về 1 Tải về 22013 / 5 / 20

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *