BIOS Update (Diskette) - ThinkPad R50eHọ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Dịch vụ của Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1wuj25ud.exe
902.24 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1WET90WW (2.10)22 Tháng 12 2006Tải về
README để biết Dịch vụ Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1wuj25ud.txt
13.58 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1WET90WW (2.10)22 Tháng 12 2006Tải về

Đây Dịch vụ Diskette ThinkPad BIOS cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R50e

Ghi chú:
- Phiên bản BIOS này sẽ chỉ hoạt động với Chương trình Trình điều khiển Nhúng (Embedded Controller Program Version) 1.01 (hoặc cao hơn). Phiên bản mới nhất của Chương trình Điều khiển Nhúng (phần mềm điều khiển H8) cho hệ thống của bạn có sẵn trong một gói bổ sung. Một liên kết để truy cập vào chương trình có sẵn bên dưới.
- Nếu bạn cần cập nhật chương trình điều khiển nhúng cũng như BIOS, cập nhật BIOS đầu tiên.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.

Bấm vào đây để hướng dẫn và giới hạn về tải về và tạo đĩa mềm.


Sử dụng các liên kết dưới đây để có được các tập tin điều khiển BIOS và nhúng trong các định dạng tập tin khác:

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *