Cập nhật BIOS (Non-Diskette) - Thinkpad R50eHọ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Update Utility BIOS
1wuj25us.exe
1.29 MB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
windows Vista
1WET90WW (2.10)22 Tháng 12 2006Tải về
README cho ThinkPad BIOS Update Utility
1wuj25us.txt
15.82 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
windows Vista
1WET90WW (2.10)22 Tháng 12 2006Tải về

Update Utility ThinkPad BIOS này cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R50e

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:
- Windows XP
- Windows 2000

Ghi chú:
- Nếu Windows Vista đã được cài đặt trên hệ thống của bạn, thì bạn phải sử dụng định dạng đĩa mềm cập nhật BIOS này.
- Phiên bản BIOS này sẽ chỉ hoạt động với Chương trình Trình điều khiển Nhúng (Embedded Controller Program Version) 1.01 (hoặc cao hơn). Phiên bản mới nhất của Chương trình Điều khiển Nhúng (phần mềm điều khiển H8) cho hệ thống của bạn có sẵn trong một gói bổ sung. Một liên kết để truy cập vào chương trình có sẵn bên dưới.
- Nếu bạn cần cập nhật các chương trình điều khiển nhúng cũng như BIOS, cập nhật BIOS đầu tiên.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.


Sử dụng các liên kết dưới đây để có được các tập tin điều khiển BIOS và nhúng trong các định dạng tập tin khác:

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *