Chương trình điều khiển nhúng (Non-Diskette) - ThinkPad R51eHọ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Nhúng điều khiển chương trình Update Utility
78hj02us.exe
1.24 MB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
78HT06WW (1.01)03 Mar 2006Tải về
README cho Chương trình điều khiển nhúng Update Utility
78hj02us.txt
6.84 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
78HT06WW (1.01)03 Mar 2006Tải vềĐây khiển Chương trình Embedded Update Utility cập nhật firmware điều khiển nhúng được lưu trữ trong máy tính ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R51e

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:
- Windows XP (Home Edition và Professional)
- Windows 2000

Ghi chú:
- Phiên bản này của chương trình điều khiển nhúng sẽ chỉ làm việc với phiên bản BIOS 1.48 (hoặc cao hơn). Lấy gói bổ sung, phiên bản BIOS 1.48 (hoặc cao hơn), và cập nhật BIOS trong hệ thống với nó.
- Nếu bạn cần cập nhật BIOS cũng như các chương trình điều khiển nhúng, cập nhật BIOS đầu tiên.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *