Chương trình Trình điều khiển Nhúng (Non-Diskette) - ThinkPad X22, X23, X24HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để biết phiên bản 1.30 - Embedded Chương trình điều khiển Update Utility
Embu1d59.txt
11.36 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
1.3027 Tháng Sáu 2003Tải về
Version 1.30 - Embedded Chương trình điều khiển Update Utility
Embu1d59.exe
1.34 MB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
1.3027 Tháng Sáu 2003Tải về

Tiện ích cập nhật chương trình điều khiển nhúng này cập nhật chương trình điều khiển nhúng (phần mềm điều khiển H8) được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục sự cố, thêm các chức năng mới hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu ở dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad X22, X23, X24

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho tiện ích không đĩa này như sau:
- Windows 95 OSR2 hay muộn (* 1)
- Windows 98
- Windows 98 Second Edition (* 2)
- Windows Me
- Windows NT 4.0 với Service Pack 6 hay muộn
- Windows 2000
- Windows XP (Home Edition và Professional)

GHI CHÚ:
* 1: Xem phần Các hạn chế đã biết
* 2: Trước khi sử dụng Tiện ích cập nhật Chương trình Trình điều khiển Nhúng với Windows 98 SE, IBM khuyến cáo bạn tải xuống và áp dụng Phụ lục Đóng Windows 98 SE Shutdown từ trang web Hỗ trợ của Microsoft. Xem phần hướng dẫn Cài đặt dưới đây để biết thêm thông tin.