Cập nhật BIOS (Non-Diskette) - ThinkPad X41 TabletHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Update Utility BIOS
75uj14us.exe
1.38 MB
Windows XP,
windows Vista
75ET60WW (2.06)25 Tháng 12 2006Tải về
README cho ThinkPad BIOS Update Utility
75uj14us.txt
13.93 KB
Windows XP,
windows Vista
75ET60WW (2.06)25 Tháng 12 2006Tải về

Tiện ích cập nhật BIOS ThinkPad này cập nhật chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục sự cố, thêm các chức năng mới hoặc mở rộng các chức năng như được nêu bên dưới.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad Tablet X41

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:
- Windows Vista 32-bit
- Windows XP Tablet PC Edition 2005

Chú ý:
- Nếu Windows Vista 64-bit đã được cài đặt trên hệ thống của bạn, thì bạn phải sử dụng định dạng đĩa của bản cập nhật BIOS này.
- Phiên bản BIOS này sẽ chỉ hoạt động với Phiên bản chương trình điều khiển nhúng (1.00) (hoặc cao hơn). Chương trình điều khiển nhúng (firmware điều khiển H8) có sẵn trong một gói bổ sung (.
- Phiên bản BIOS 1.05 (hoặc cao hơn) là bắt buộc đối với mô hình bộ xử lý Intel Pentium M 778.
- Nếu bạn cần cập nhật Chương trình Bộ điều khiển nhúng cũng như BIOS, hãy cập nhật BIOS trước.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào.


Sử dụng các liên kết dưới đây để lấy các tập tin BIOS và Embedded Controller ở các định dạng tập tin khác: