Chương trình điều khiển nhúng (Non-Diskette) - ThinkPad Tablet X41HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Nhúng điều khiển chương trình Update Utility
75hj03us.exe
773.13 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
75HT20WW (1.02)30 tháng 2006Tải về
README cho Chương trình điều khiển nhúng Update Utility
75hj03us.txt
7.62 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
75HT20WW (1.02)30 tháng 2006Tải về
Tiện ích Chương trình Bộ điều khiển nhúng này cập nhật chương trình điều khiển nhúng (firmware điều khiển H8) được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục sự cố, thêm chức năng mới hoặc mở rộng các chức năng như được ghi bên dưới.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad Tablet X41

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:
- Windows XP Tablet PC Edition 2005

Ghi chú:
- Phiên bản Chương trình điều khiển nhúng này sẽ chỉ hoạt động với Phiên bản BIOS 1.01a (hoặc cao hơn). BIOS có sẵn trong một gói bổ sung, một liên kết được cung cấp dưới đây.
- Nếu bạn cần cập nhật BIOS cũng như Chương trình điều khiển nhúng, hãy cập nhật BIOS trước.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.
Sử dụng các liên kết dưới đây để lấy các tập tin BIOS và Embedded Controller ở các định dạng tập tin khác: