File để cài đặt Microsoft OneNote để Tiếng Anh - ThinkPad Tablet X41HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
chứa on.bat tập tin, và onelm.reg
onelm.zip
0.38 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1.021 Tháng Chín 2005Tải về

Gói này cung cấp các file cần thiết để thiết lập Microsoft OneNote để phiên bản tiếng Anh cho một số ít các hệ thống được xây dựng không đúng với phiên bản tiếng Đan Mạch của ứng dụng.
Gói này cho phép hoặc cập nhật các chức năng âm thanh của hệ thống sau:

- ThinkPad Tablet X41 mô hình 1866-4GU