Hướng dẫn truy cập IBM trực tuyến của người sử dụng cho Windows XP - ThinkPad Tablet X41HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để truy cập IBM ThinkPad Tablet X41
75th04us.txt
2.88 KB
Windows XP4.5209 Tháng Sáu 2005Tải về
Truy cập IBM ThinkPad Tablet X41
75th04us.exe
19.91 MB
Windows XP4.5209 Tháng Sáu 2005Tải về

Gói này cung cấp hỗ trợ phần mềm cho các Hướng dẫn sử dụng truy cập IBM Online.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad X41 Tablet (máy loại 1866 / 1867 / 1868 / 1869 -1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx, Dxx, Exx, FXX, Gxx, Hxx)

Hệ điều hành được hỗ trợ:
- Windows XP Máy tính bảng 2005

Chú ý:
- Đây là phần mềm tương tự xuất xưởng với hệ thống và không cung cấp những cải tiến hoặc cập nhật các phần mềm hiện có.
- cụ thể tải cũng có sẵn cho khách hàng doanh nghiệp để họ có thể tùy chỉnh truy cập IBM bằng cách thêm nội dung cho các nhu cầu cụ thể của công ty họ.