Intel USB3.0 driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad T431sHọ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Intel USB3.0 điều khiển
Ghy102ww.exe
4.7 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
1.0.6.24529 Mar 2013Tải về
README để Intel USB3.0 điều khiển
Ghy102ww.txt
6 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
1.0.6.24529 Mar 2013Tải về

Gói này sẽ cài đặt phần mềm (trình điều khiển USB3.0) để kích hoạt các thiết bị sau.


Tên thiết bị, Tên thiết bị trong Trình quản lý Thiết bị Intel (R) Bộ điều khiển Máy chủ USB 3.0 Bộ điều khiển Máy chủ Lưu trữ Intel® RON USB Bộ điều khiển Máy chủ có thể điều khiển được Bộ xử lý USB Intel® RUM USB (R) USB 3.0 Root Hub

Lưu ý:

  • Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt) gói này sẽ khắc phục sự cố, thêm chức năng mới hoặc mở rộng các chức năng như được nêu bên dưới.
  • Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào.

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *