Wireless LAN ThinkPad 11abg, abgn, bg, BGN cho Windows Vista (32-bit, 64-bit) - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Wireless LAN (11abgn)
7ywv54ww.exe
17.41 MB
windows Vista7.7.0.498b06 Tháng Chín 2010Tải về
README cho ThinkPad LAN không dây (11abgn)
7ywv54ww.txt
10.99 KB
windows Vista7.7.0.498b06 Tháng Chín 2010Tải về

Gói này sẽ cài đặt phần mềm (trình điều khiển mạng LAN không dây và Utility) để kích hoạt các thiết bị sau.
- IBM 11b / g WLAN Mini PCI Adapter
- IBM 11a / b / g WLAN Mini PCI Adaptor II
- ThinkPad 11b / g, 11a / b / g, 11b / g / n, 11a / b / g / n WLAN Mini PCI Express Adaptor
- ThinkPad 11b / g WLAN Mini PCI Express Adaptor II
- ThinkPad 11b / g WLAN Mini PCI Express Adaptor III

hệ thống ThinkPad được hỗ trợ:
- R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
- R60, R60e, R61, R61e, R61i
- R400, R500
- SL300, SL400, SL500
- T400, T500
- T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p, T60, T60p, T61, T61p
- W500, W700, W700ds
- X32, X40, X41, X41 Tablet
- X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
- X200, X200s, X200 Tablet
- Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

Hệ điều hành được hỗ trợ:
- Windows Vista 32-bit, 64-bit

Chú thích:
- Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) gói này sẽ khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.