tiện ích cấu hình cho Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000, XP - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
gói ThinkPad cấu hình
7ju501aw.exe
27.57 MB
Cửa sổ 95,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
1.55Tháng Mười Một 15 2006Tải về
README cho gói ThinkPad cấu hình
7ju501aw.txt
26.13 KB
Cửa sổ 95,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
1.55Tháng Mười Một 15 2006Tải vềGói này chứa các gói nhỏ sau dành cho Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, người dùng Windows XP:

- ThinkPad cấu hình cho Windows
- ThinkPad Utility cho hệ điều hành DOS
- ThinkPad Utility dữ liệu từ I đến IV