Kinh nghiệm thiết bị cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Kinh nghiệm thiết bị ThinkPad
dsltttp32.exe
111.43 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows XP
3.227 tháng 2012Tải về
README để biết Kinh nghiệm ThinkPad Device
dsltttp32.txt
2.2 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows XP
3.227 tháng 2012Tải về

ThinkPad Device Experience cung cấp một loạt các công cụ và ứng dụng từ Lenovo cho Windows 7 Expererience Enhanced. Đây cũng cung cấp các liên kết đến hỗ trợ và tải về của Lenovo.

Gói này sẽ cài đặt phiên bản đầy đủ của ThinkPad Device Kinh nghiệm trên hệ thống chạy trên Windows 7 (32-bit) hoặc (64-bit) hệ điều hành.