Bảo trì Patch cho Giải pháp ThinkVantage Client Security 8.0 cho Windows XP và 2000HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Bảo trì Patch cho Giải pháp ThinkVantage Client Security 8.0 cho Windows XP và 2000
Css80webupdate311.exe
36.86 MB
Cửa sổ 2000,
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows XP
8.00.0311.0016 Tháng Tám 2007Tải về
Hướng dẫn cài đặt cho Maintenance Patch cho Giải pháp ThinkVantage Client Security 8.0 cho Windows XP và 2000
Css80webupdate311.txt
2.51 KB
Cửa sổ 2000,
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows XP
8.00.0311.0016 Tháng Tám 2007Tải về

Gói này sẽ cập nhật các phiên bản Solution Security Client 8.00.0113, 8.00.0114, 8.00.0305, hoặc 8.00.0309 lên phiên bản 8.00.0310. Client Security Solution phiên bản 8.00.0113, 8.00.0114, hoặc 8.00.0305 phải được cài đặt trên hệ thống của bạn cho bản cập nhật này để làm việc.