ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện hiệu suất cho Windows XP và Windows VistaHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện Hiệu suất
Registry_monitor_patch.exe
943.8 KB
Windows Vista,
Windows Vista,
Windows Vista,
Windows XP,
Windows XP,
Windows XP
1.021 Tháng Chín 2009Tải về
Hướng dẫn cài đặt cho patch Hiệu suất ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ cải thiện
Registry_monitor_patch.txt
4.05 KB
Windows Vista,
Windows Vista,
Windows Vista,
Windows XP,
Windows XP,
Windows XP
1.021 Tháng Chín 2009Tải về

Các ThinkVantage Registry Monitor Service là một dịch vụ phổ biến mà sẽ tự động bắt đầu khi một trong hai ThinkVantage Giải pháp bảo mật khách hàng chương trình, ThinkVantage Rescue and Recovery chương trình hay
chương trình ThinkVantage System Update được cài đặt. Nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của bạn theo những cách sau:
- Truy cập vào Windows registry thường xuyên trong thời gian khởi động của Windows mà có thể làm tăng thời gian khởi động của Windows
- Tạo ra một chủ đề riêng lẻ cho mỗi khóa registry mà nó giám sát
- Giám sát các khóa registry cùng liên tục trong một số đề màn hình
- Giám sát các khóa registry không được chỉ định cho người dùng hiện

Vá này được sử dụng để cải thiện hiệu suất máy tính của bạn bị ảnh hưởng bởi các ThinkVantage Registry Service Monitor.