Trung tâm Trợ giúp dành cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Trung tâm Trợ giúp
7kth18ww.exe
7.01 MB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
windows Vista
2.00n08 Tháng Chín 2009Tải về
README cho Trung tâm trợ giúp
7kth18ww.txt
12.16 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
windows Vista
2.00n08 Tháng Chín 2009Tải về

Gói này cài đặt phần mềm Trung tâm trợ giúp cho ThinkPad.

hệ thống ThinkPad được hỗ trợ:
- Cạnh 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, EdgeE50
- L410, L412, L510, L512
- Dự trữ bản
- R51e
- R60, R60e, R61, R61e, R61i
- R400, R500
- SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
- T60, T60p, T61, T61p
- T400, T400s, T410, T500, T510
- W510, W500, W700, W700ds, W701, W701ds
- X41 Tablet
- X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
- X100e, X120e, X200, X200s, X200 Tablet, X300, X301
- Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

Hệ điều hành được hỗ trợ:
- Windows Vista 32-bit, 64-bit
- Windows XP Home Edition, Professional
- Windows XP Tablet PC Edition 2005
- Windows 2000

Ghi chú:
- Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) gói này sẽ khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.