Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho Win 7 (32 / 64bit), Vista (32 / 64bit), XP (32-bit) - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Tiện ích để đọc và ghi tài sản thông tin ID
6iaw03ww.exe
599.2 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows Vista 32bit,
Windows Vista 64bit,
Windows XP,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Của Windows 8.1 64-bit
1.0219 2012 tháng bảyTải về
README để biết Utility Để Đọc và Viết Asset Thông tin ID
6iaw03ww.txt
11.3 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows Vista 32bit,
Windows Vista 64bit,
Windows XP,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Của Windows 8.1 64-bit
1.0219 2012 tháng bảyTải về

Các tiện ích chạy trên Windows để đọc và lưu trữ dữ liệu một ID tài sản từ ThinkPad là cung cấp truy vấn và thiết lập tính năng của ID nội dung và thông tin khác. Để sử dụng tiện ích này, bạn cần đăng nhập vào Windows với quyền quản trị.


Hệ thống hỗ trợ ThinkPad


 • ThinkPad Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
 • ThinkPad Edge Cạnh E10
 • ThinkPad Edge E30, Edge E31
 • ThinkPad Edge Cạnh E40, Edge E50
 • ThinkPad Edge E120, Edge E125
 • ThinkPad Edge E220s
 • ThinkPad Edge E320, Edge E325
 • ThinkPad Edge E420, Edge E420s, Edge E425
 • ThinkPad Edge E520, Edge E525
 • ThinkPad G40, G41
 • ThinkPad Helix
 • ThinkPad L410, L412, L420, L421, L430
 • ThinkPad L510, L512, L520, L530
 • ThinkPad dự trữ bản
 • ThinkPad R40, R40e
 • ThinkPad R50, R50e, R50p, R51, R51e, R51p, R52
 • ThinkPad R60, R60e, R61, R61e
 • ThinkPad R400
 • Thinkpad R500
 • ThinkPad S430
 • ThinkPad S531
 • ThinkPad SL410
 • ThinkPad SL510
 • ThinkPad T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p
 • ThinkPad T60, T60p, T61, T61p
 • ThinkPad T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
 • Thinkpad T420, T420i, T420, T420SI, T430, T430I, T430, T430SI
 • ThinkPad T500, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
 • ThinkPad Twist, Twist S230u
 • ThinkPad W500, W510, W520, W530
 • ThinkPad W700, W700ds, W701, W701ds
 • ThinkPad X1, X1 Carbon
 • ThinkPad X30, X31, X32
 • ThinkPad X40, X41, X41 Tablet
 • ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
 • ThinkPad X1 Helix, X1 Helix 3G
 • ThinkPad X100e, X120e, X121e, X130e
 • ThinkPad X200, X200s, X200si, X200 Máy tính bảng, X201, X201i, X201s,
  X201 Viên thuốc, X220, X220i, X220 Viên thuốc, X220i Tablet,
  X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet
 • ThinkPad X300, X301
 • ThinkPad Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

Hệ điều hành được hỗ trợ


 • Windows 8.1 32-bit, 64-bit
 • Windows 8 32-bit, 64-bit
 • Cửa sổ 7 32-bit, 64-bit
 • Windows Vista 32-bit, 64-bit
 • Windows XP Home Edition, chuyên nghiệp