Giám sát tập tin cho Win 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit), 2000 - ThinkPadHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Monitor INF file
79oi30ww.exe
305 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows Vista 32bit,
Windows Vista 64bit,
Windows XP (64-bit),
Windows XP Home,
Windows XP Tablet Edition 2005,
cửa sổ 2000
4.3819 2013 tháng tưTải về
README cho ThinkPad Monitor INF file
79oi30ww.txt
15 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Windows Vista 32bit,
Windows Vista 64bit,
Windows XP (64-bit),
Windows XP Home,
Windows XP Tablet Edition 2005,
cửa sổ 2000
4.3819 2013 tháng tưTải về

Gói này sẽ cài đặt phần mềm (ThinkPad Monitor INF File) trong đó xác định các mục sau đây cho ThinkPad LCD:

 • Giám sát INF (file thông tin cho độ phân giải tối đa và màn hình đặt tên)
 • Cửa sổ ICM (Hình ảnh tập tin quản lý màu cho ICC Màu Profile).
  Bạn có thể lấy một đại diện màu sắc chính xác với file Windows ICM.

Ghi chú:

 • Nếu bạn sử dụng môi trường tải trước, bạn không cần gói này. Gói này là cần thiết khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows mà không cần hình ảnh tải trước.

Hệ thống hỗ trợ ThinkPad


 • Cạnh 13, cạnh 14, cạnh 15
 • Cạnh E30, cạnh E40, cạnh E50
 • Cạnh E120, cạnh E125, cạnh E220s, cạnh E320, cạnh E325
 • L410, L412, L420, L421, L430, L510, L512, L520, L530
 • R60, R60e, R61, R61e, R61i
 • R400, R500
 • Dự trữ bản
 • S430
 • SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
 • T60, T60p, T61, T61p
 • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
 • T420, T420i, T420s, T420si
 • T430,T430i,T430s,T430si, T431s
 • T500, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
 • W500, W510, W520, W530, W700, W700ds, W701, W701ds
 • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
 • X1, X1 Hybrid, X1 Carbon (Loại 34xx), X100e, X120e, X121e, X130e, X131e
 • X200, X200s, X200 Tablet, X201, X201i, X201s, X201 Tablet
 • X220, X220i, X220 Viên thuốc, X220i Tablet,
 • X230, X230i, X230s, X230 Tablet, X230i Tablet
 • X300, X301
 • Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

Hệ điều hành được hỗ trợ


 • Cửa sổ 7 32-bit, 64-bit
 • Windows Vista 32-bit, 64-bit
 • Windows XP Professional x64 bản SP2
 • Windows XP Home Edition, Professional
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Cửa sổ 2000 SP4