BIOS Update (Bootable CD) - ThinkPad R60e, R60i (Các loại: 06xx)Họ tên*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
tiện ích cập nhật BIOS (Bootable CD)
7euj22uc.iso
4.49 MB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows Vista,
cửa sổ 7
2.2006 Tháng Sáu 2008Tải về
README để biết BIOS Update Bootable CD
7euj22uc.txt
15.99 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows Vista,
cửa sổ 7
2.2006 Tháng Sáu 2008Tải về

Chương trình Hệ thống Tiện ích dịch vụ này cập nhật (chương trình hệ thống bao gồm các chương trình Embedded Controller (EC)) BIOS được lưu trữ trong hệ thống để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R60e, R60i (loại Máy 06xx)

Các hệ điều hành sau đây được hỗ trợ:
- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit (* 1)
- Windows Vista 32-bit
- Windows Vista 64-bit (* 1)
- Microsoft XP (Home Edition và Professional)
- Windows 2000

Gói này được biên soạn thành một định dạng ISO, đó là tương thích với CD viết phần mềm như RecordNow! (*), và có thể ghi vào đĩa CD-R hoặc một đĩa CD-RW.

Ghi chú:
* 1: Windows Vista và 7 64-bit hỗ trợ Intel Core 2 Duo bộ xử lý di động.