Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2
lds_update_language.exe
13 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
1.105 Tháng Chín 2012Tải về
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2
devicestage32_patch_readme.txt
6.3 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
1.105 Tháng Chín 2012Tải về

Các gói phần mềm sẽ cung cấp cho các siêu dữ liệu cập nhật để Device Stage 3.2 để resovle vấn đề unmatch ngôn ngữ.


hệ thống hỗ trợ


  • Tất cả ThinkPad
  • Tất cả ThinkStation