tiện ích cấu hình cho Windows NT - ThinkPad chungHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Cấu hình gói cho Windows NT
1uu311u2.exe
2.31 MB
Windows NT4.45Tháng Hai 10 2005Tải về
README cho gói ThinkPad cấu hình cho Windows NT
1uu311u2.txt
19.16 KB
Windows NT4.45Tháng Hai 10 2005Tải về

Gói này chứa các gói nhỏ sau đây cho người dùng Windows NT:
- Chương trình ThinkPad cấu hình cho Windows NT
- ThinkPad Utility cho hệ điều hành DOS
- ThinkPad Utility liệu tôi
- ThinkPad Utility dữ liệu II
- ThinkPad Utility dữ liệu III

Gói này cho phép hoặc cập nhật các chương trình tiện ích của máy tính IBM ThinkPad sau:
- ThinkPad 570, 570E
- ThinkPad 600, 600E, 600X
- ThinkPad 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z
- ThinkPad A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, A22m, A22p, A22e
- ThinkPad A30, A30p
- ThinkPad A31, A31p
- ThinkPad R32, R40
- ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, T42, T43 mô hình 26xx
- ThinkPad X20 (* 1), X21 (* 1), X22 (* 1), X23 (* 1), X24 (* 1)
- ThinkPad X30 (* 1), X31 (* 1), X32 (* 1)
- ThinkPad X40 (* 1)

Chú thích: * 1: Windows NT 4.0 chỉ được hỗ trợ.