Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32-bit, 64-bit)HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32-bit)
cssw732rti_8_30_0_057.exe
65 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 32bit
8.30.0057.0006 Tháng Chín 2012Tải về
Hướng dẫn cài đặt cho Giải pháp Client Security 8.3 cho Windows 7 (32-bit)
css_readme_32.txt
10.6 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 32bit
8.30.0057.0006 Tháng Chín 2012Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (64-bit)
cssw764rti_8_30_0_057.exe
92.6 MB
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 64bit
8.30.0057.0006 Tháng Chín 2012Tải về
Hướng dẫn cài đặt cho Giải pháp Client Security 8.3 cho Windows 7 (64-bit)
css_readme_64.txt
10.6 KB
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 7 64bit
8.30.0057.0006 Tháng Chín 2012Tải về
Tóm tắt các thay đổi

<8.30.0057>

 • Nhúng Lenovo patch Utility (LPU) để chẩn đoán WER sụp đổ
 • Fix vấn đề liên quan với IE Browser Helper Object (BHO)
Hãy xem xét những điều sau trước khi cài đặt mã này:
 • Giải pháp bảo mật khách hàng 8.3 chỉ tương thích với giải cứu và phục hồi 4.3 trở lên.

  Cài đặt trên một máy tính với Rescue and Recovery 3.1
  Để cài đặt giải pháp bảo mật khách hàng 8.3, trước tiên bạn phải nâng cấp lên Rescue and Recovery 4.3 hoặc mới hơn. Để nâng cấp, tải xuống và chạy Cứu hộ và phục hồi 4.3 cài đặt sẵn trên trang web của Lenovo.

  Cài đặt trên một máy tính với Rescue and Recovery 3.0
  Các bước sau phải được thực hiện trước khi cài đặt giải pháp bảo mật khách hàng 8.3 trên một máy tính với Rescue và Recovery 3.0:

  1. Sao chép hoặc di chuyển tất cả các tệp từ khối lượng PrivateDisk của bạn, nếu cần hoặc bạn sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Giải pháp bảo mật máy khách 8.3 không hỗ trợ PrivateDisk.
  2. Tạo phương tiện khôi phục khả năng khởi động bằng tiện ích ThinkVantage Create Recovery Media. Điều này cho phép bạn sử dụng các bản sao lưu được tạo bằng phiên bản Cứu và Phục hồi hiện tại của bạn.
  3. Sao chép hoặc di chuyển bất kỳ bản sao lưu Cứu và Khôi phục nào sang một vị trí bên ngoài. Gỡ cài đặt Rescue and Recovery - Client Security Solution sẽ xóa tất cả các bản sao lưu trên máy tính của bạn.

   QUAN TRỌNG: Giải pháp Bảo mật Khách hàng 8.3 không hỗ trợ dữ liệu hoặc cài đặt từ phiên bản Giải pháp Bảo mật Khách hàng hiện tại của bạn. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại sẽ xóa tất cả dữ liệu và cài đặt.
  4. Gỡ cài đặt phiên bản Rescue and Recovery - Giải pháp bảo mật máy khách hiện được cài đặt trên máy tính của bạn bằng Bảng điều khiển Windows.
  5. Cài đặt Rescue and Recovery 4.3 trở lên. Để cài đặt, tải xuống và chạy Cứu hộ và phục hồi 4.3 hoặc cài đặt sau có sẵn trên trang web của Lenovo.
 • Giải pháp bảo mật máy khách Không thể cài đặt 8.3 làm bản nâng cấp từ phiên bản trước. Bạn phải gỡ cài đặt phiên bản Giải pháp bảo mật ứng dụng khách hiện tại trước khi cài đặt phiên bản 8.3.

  Cài đặt trên một máy tính với Client Security Solution 7.0
  Các bước sau phải được thực hiện trước khi nâng cấp giải pháp bảo mật khách hàng 7.0 đến giải pháp bảo mật máy khách 8.3:
  1. Sao chép hoặc di chuyển tất cả các tệp từ khối lượng PrivateDisk của bạn hoặc bạn sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Giải pháp bảo mật máy khách 8.3 không hỗ trợ PrivateDisk.
  2. Gỡ bỏ Client Security Solution 7.0 sử dụng Windows Control Panel.

  Cài đặt trên một máy tính với Client Security Solution 6.0
  Các bước sau phải được thực hiện trước khi nâng cấp giải pháp bảo mật khách hàng 6.0 đến giải pháp bảo mật máy khách 8.3:

  1. Sao chép hoặc di chuyển tất cả các tệp từ khối lượng PrivateDisk của bạn hoặc bạn sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Giải pháp bảo mật máy khách 8.3 không hỗ trợ PrivateDisk.
  2. Gỡ bỏ Client Security Solution 6.0 sử dụng Windows Control Panel.

  Cài đặt trên một máy tính với giải pháp Client Security 5.4 hoặc sớm hơn
  Giải pháp Bảo mật Khách hàng 5.4 hoặc người dùng trước đó phải gỡ cài đặt phiên bản hiện được cài đặt trên máy tính của họ trước khi cài đặt Giải pháp Bảo mật Khách hàng 8.3.

Chú thích:


Giải pháp bảo mật khách hàng được thiết kế để giúp bạn bảo vệ tài sản tính toán dựa trên PC. Những tài sản này bao gồm các máy tính riêng của mình, dữ liệu bí mật trên máy tính và mạng công ty.