Lucent Modem driver cho Linux - ThinkPad 390X, 570E, 600X, A2 *, T2 *, X20HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để biết phiên bản 5.95 - Lucent Modem driver cho Linux
ltmodem595lus.txt
2.68 KB
Linux5.9504 2001 tháng tưTải về
Version 5.95 - Lucent Modem driver cho Linux
ltmodem595lus.sh
189.41 KB
Linux5.9504 2001 tháng tưTải về

CHÚ THÍCH: gói trình điều khiển này được cung cấp như-là. hỗ trợ người dùng cuối chỉ được cung cấp cho các mô hình ThinkPad đã được vận chuyển với Linux cài đặt sẵn.

Gói này cung cấp driver Modem cho Linux. Người tài xế Modem cho phép hoặc cập nhật các chức năng của ThinkPad LT MiniPCI Modem của các máy tính ThinkPad sau.
- ThinkPad 390X (Internal Modem)
- ThinkPad 570E (Internal Modem)
- ThinkPad 600X (Internal Modem)
- ThinkPad A20m, A20p (với MiniPCI Modem)
- ThinkPad A21e, A21m, A21p (với MiniPCI Modem)
- ThinkPad A22m, A22p (với MiniPCI Modem)
- ThinkPad T20, T21, T22 (với MiniPCI Modem)
- ThinkPad X20

Chương trình này là bằng tiếng Anh Mỹ nhưng có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.

CHÚ THÍCH: Nếu bạn gặp khó khăn khi tải một tập tin, xin vui lòng sử dụng của chúng tôi Nhiều File Download tiện ích.