Cửa sổ cài đặt bổ sung tập tin cho Windows Me - ThinkPad chungHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Windows Me Cài đặt gói bổ sung tập tin
wmesfdiz.exe
327.75 KB
windows Me1.5002 tháng 2002Tải về
README cho Windows Me Cài đặt gói bổ sung tập tin
wmesfdiz.txt
15.7 KB
windows Me1.5002 tháng 2002Tải về

Mỗi phòng trong số các máy tính ThinkPad liệt kê dưới đây sẽ có một số mâu thuẫn hoặc các vấn đề khi bạn cài đặt Windows Me. Gói này chứa một số bổ sung các tập tin để giải quyết những xung đột hoặc các vấn đề cho Windows Me.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad 240, 240X
- ThinkPad 390, 390E, 390X
- ThinkPad 570, 570E
- ThinkPad 600, 600E, 600X
- ThinkPad i Dòng 1157
- ThinkPad i Dòng 1410, 1411, 1412
- ThinkPad i Dòng 1450, 1451, 1452
- ThinkPad i Dòng 1720, 1721, 1781
- ThinkPad A20m, A21m, A20p, A21p, A21e, A22m, A22p, A22e
- ThinkPad A30, A30p
- ThinkPad T20, T21, T22, T23
- ThinkPad T30 *
- ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24
- ThinkPad TransNote

* Các mô hình sau đây của hệ thống ThinkPad T30 được áp dụng cho gói này.
2366 / 2367 - x1x, x2x, x3x, x4x, x5x, A6x, và A7x, trừ M1x, M2x, M3x, M4x, và M5x