Contactless SmartCard đọc driver của Windows 7 (64-bit) - ThinkPad T410, T510, W510HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Contactless SmartCard đọc driver
6ixr07ww.exe
2.63 MB
cửa sổ 732.3.3.3 / 32.3.1.303 Tháng Tám 2010Tải về
README cho Contactless SmartCard đọc driver
6ixr07ww.txt
7.66 KB
cửa sổ 732.3.3.3 / 32.3.1.303 Tháng Tám 2010Tải về

Gói này sẽ cài đặt phần mềm (trình điều khiển đầu đọc SmartCard Contactless) để kích hoạt các thiết bị sau:
- TN33_NFC dựa PCSC SmartCard đọc
- TN33_NFC (USB)

hệ thống ThinkPad được hỗ trợ:
- T410, T410i, T510, T510i
- W510

Hệ điều hành được hỗ trợ:
- Windows 7 64-bit

chú thích
- Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) gói này sẽ khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.