ThinkVantage Password Manager 4.6 cho Win 8.1 (32 / 64bit), 8 (32 / 64bit), 7 (32 / 64bit) - ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkVantage Password Manager
Zb55z004us00.exe
47.0 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Cửa sổ 8.1 64-bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Cửa sổ 8.1 64-bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Của Windows 8.1 64-bit
4.60.4.027 Tháng Sáu 2014Tải về
README cho ThinkVantage Password Manager
Pwmgr_readme_4.60.4.0.txt
11.2 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Cửa sổ 8.1 64-bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Cửa sổ 8.1 64-bit,
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit,
Cửa sổ 8 32bit,
Cửa sổ 8 64bit,
Cửa sổ 8.1 32-bit,
Của Windows 8.1 64-bit
4.60.4.027 Tháng Sáu 2014Tải về

Chú thích:

  1. Trình quản lý mật khẩu 4.60 đã khắc phục sự cố trình duyệt web Google Chrome vô hiệu hóa Trình quản lý mật khẩu. Trình quản lý mật khẩu trước 4.60 sẽ không hoạt động với Google Chrome nữa.
  2. Tiện ích Trình quản lý mật khẩu mới đã được phát hành từ Cửa hàng Google Chrome trực tuyến. Tiện ích mở rộng mới sẽ chỉ hoạt động với trình quản lý mật khẩu 4.60 hoặc sau. Bạn có thể truy cập vào phần mở rộng từ vào đây..

ThinkVantage Password Manager cho phép người dùng lưu mật khẩu cho trang web và các ứng dụng Windows, và sau đó tự động lấp đầy những mật khẩu khi người dùng truy cập những website hoặc đăng nhập vào ứng dụng.

Password Manager cung cấp một giao diện người dùng cho phép người dùng để xem xét và sửa đổi các mục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mật khẩu. Giao diện người dùng cũng cho phép
người sử dụng để cấu hình cài đặt của ứng dụng.

Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) gói này sẽ khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu
phía dưới.


Hệ thống hỗ trợ ThinkPad


  • Tất cả ThinkPad
  • Tất cả ThinkCentre
  • Tất cả ThinkStation

Hệ điều hành được hỗ trợ


  • Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
  • Cửa sổ 8 (32-bit, 64-bit)
  • Cửa sổ 7 (32-bit, 64-bit)