BIOS cập nhật (Diskette) - ThinkPad X40



Họ tên*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Dịch vụ của Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1uuj22ud.exe
919.81 KB
OS / 2,
DOS / Windows 3.x
1UETD3WW (2.08)31 Jan 2007Tải về
README để biết Dịch vụ Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1uuj22ud.txt
20.16 KB
OS / 2,
DOS / Windows 3.x
1UETD3WW (2.08)31 Jan 2007Tải về

Đây Chương trình Hệ thống dịch vụ Diskette cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad X40

Ghi chú:
- phiên bản BIOS này sẽ chỉ làm việc với Embedded Chương trình điều khiển Version 1.12 (hoặc cao hơn). Cập nhật các chương trình điều khiển nhúng nếu cần thiết.
- dòng máy tính ThinkPad với Intel Pentium M Processor 738 / 758 / 778 / 733 yêu cầu Embedded Chương trình điều khiển Version 1.32 (hoặc cao hơn).
- BIOS Version 1.42 (hoặc cao hơn) là cần thiết cho Intel Pentium M Processor mô hình 738.
- BIOS Version 1.55 (hoặc cao hơn) là cần thiết cho Intel Pentium M Processor 758 / 733 mô hình.
- BIOS Version 2.02 (hoặc cao hơn) là cần thiết cho Intel Pentium M Processor mô hình 778.
- Nếu Bạn nên cập nhật Embedded Chương trình điều khiển cũng như BIOS, cập nhật BIOS đầu tiên.

Bấm vào đây để hướng dẫn về việc làm thế nào để chuyển các tập tin lớn hơn 1.44 MB đến nhiều đĩa mềm.


Sử dụng các liên kết dưới đây để có được BIOS và nhúng các file điều khiển trong các định dạng tập tin khác

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *