điều khiển âm thanh cho Windows 2000 - ThinkPad 240X / ZHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
phiên bản PT5019_R1Q1 - Audio Driver cho Windows 2000
Aftpks2k.exe
221.36 KB
cửa sổ 2000PT5019_R1Q1Tháng Mười 13 2000Tải về
README để biết phiên bản PT5019_R1Q1 - Audio Driver cho Windows 2000
Aftpks2k.txt
3.62 KB
cửa sổ 2000PT5019_R1Q1Tháng Mười 13 2000Tải về

Gói này cung cấp trình điều khiển âm thanh cho người dùng Windows 2000.
Các điều khiển âm thanh cho phép hoặc cập nhật các chức năng âm thanh của hệ thống ThinkPad sau:

- ThinkPad 240X-Z

Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.