TrackPoint lái xe II cho Windows 95 / 98 / Me / NT - ThinkPad 240 / X / Z, 380Z, 560ZHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
TrackPoint driver Diskette II cho Windows 95, Windows 98, Windows NT, và Windows Me.
tracptw2.exe
498.08 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
windows Me
2.06Tháng Mười 13 2000Tải về
README cho TrackPoint driver Diskette II cho Windows 95, Windows 98, Windows NT, và Windows Me.
tracptw2.txt
9.96 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
windows Me
2.06Tháng Mười 13 2000Tải về

Gói này cung cấp trình điều khiển PS / 2 TrackPoint cho Windows 95, 98, Me và người sử dụng NT 4.0.

Gói này cho phép hoặc cập nhật các chức năng TrackPoint của các máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 240, 240X, 240Z
- ThinkPad 380Z (* 1)
- ThinkPad 560Z (* 1)

chú thích* 1: Chỉ có Windows 95-98-NT 4.0 được hỗ trợ.