Lệnh tiện ích nhanh chóng cho hệ điều hành DOS - ThinkPad 240 / X / ZHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
phiên bản 1.06 - PS / 2 lệnh Utility Prompt cho hệ điều hành DOS
uttpirds.exe
172.46 KB
DOS / Windows 3.x1.06Tháng Mười 19 2000Tải về
README để biết phiên bản 1.06 - PS / 2 lệnh Utility Prompt cho hệ điều hành DOS
uttpirds.txt
16.76 KB
DOS / Windows 3.x1.06Tháng Mười 19 2000Tải về

Gói này cung cấp các chương trình Command Prompt Utility (PS2.EXE) cho các tiện ích sau đây theo DOS:
- Quản lý năng lượng
- Device Configuration Built-in
- Điều khiển thiết bị hiển thị

Gói này cho phép hoặc cập nhật Bộ chỉ huy chương trình Utility Prompt của máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 240
- ThinkPad 240X-Z

Để ý:
- Phiên bản này của Utility Command Prompt là phụ thuộc vào phiên bản BIOS. Kiểm tra phiên bản BIOS của bạn và nếu cần thiết, cập nhật BIOS. Bạn phải có phiên bản BIOS IRET62WW hoặc cao hơn. Xem các liên kết trong bổ sung phần Thông tin để có được những BIOS mới nhất.