Gói tiện ích Hibernation - ThinkPad 240 / X / Z, 570HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Tệp README cho gói tiện ích Hibernation cho Windows 95 / 98 / Me / NT
Hibv4win.txt
2.32 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
windows Me
1.0106 1999 tháng bảyTải về
Gói tiện ích Hibernation cho Windows 95 / 98 / NT [PFTW]
Hibv4win.exe
1.08 MB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
windows Me
1.0106 1999 tháng bảyTải về

Trước khi sử dụng chế độ ngủ đông, bạn cần phải tạo tệp ngủ đông trên ổ cứng. Gói này cung cấp chương trình tiện ích ngủ đông tạo ra tệp ngủ đông.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad 240, 240X, 240Z
- ThinkPad 570, 570E
- ThinkPad i Dòng 1157 *

* Chỉ hỗ trợ Windows 98 / Me.