trình điều khiển video cho Windows NT - ThinkPad 240X / ZHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để biết phiên bản 4.00.1381.0167 - tài xế Video cho Windows NT
vftpksnt.txt
2.24 KB
Windows NT4.00.1381.016713 Tháng Sáu 2001Tải về
phiên bản 4.00.1381.0167 - tài xế Video cho Windows NT
vftpksnt.exe
9.22 MB
Windows NT4.00.1381.016713 Tháng Sáu 2001Tải về

Gói này cung cấp các điều khiển hiển thị cho người dùng Windows NT 4.0.
Các điều khiển hiển thị cho phép hoặc cập nhật các chức năng hiển thị của hệ thống ThinkPad sau:

- ThinkPad 240X / Z

GHI CHÚ:
Đối với người dùng ThinkPad 240X
Phiên bản này của trình điều khiển hiển thị sẽ chỉ làm việc với hệ thống Chương trình Dịch vụ Diskette Version 1.04 (BIOS Version 1.03.57) hoặc cao hơn. Một liên kết để truy cập BIOS được cung cấp dưới đây.

- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.