Voyetra AudioStation cho DOS và Windows 3.1 - ThinkPad 600E / X, 770X / ZHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Voyetra AudioStation (v1.80.26a) dành cho DOS và Windows 3.1 [DSKEXE]
Afvoyw31.exe
1.25 MB
DOS / Windows 3.x1.80.26a20 Tháng 12 1999Tải về
tập tin README cho Voyetra AudioStation (v1.80.26a) cho hệ điều hành DOS và Windows 3.1
Afvoyw31.txt
1.66 KB
DOS / Windows 3.x1.80.26a20 Tháng 12 1999Tải về

Các Voyetra AudioStation Package là một ứng dụng kiểm soát các chức năng âm thanh của máy tính của bạn một cách dễ dàng như sử dụng một âm thanh stereo nhà cho các máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 600E, 600X
- ThinkPad 770X, 770Z