Cập nhật BIOS (Non-Diskette) - ThinkPad 600XHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README cho phiên bản BIOS 1.11 (ITET55WW) - Tiện ích dịch vụ chương trình hệ thống
Spsuit55.txt
10.53 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
cửa sổ 2000
1.11 (ITET55WW)Tháng Mười 12 2001Tải về
Phiên bản BIOS 1.11 (ITET55WW) - Tiện ích dịch vụ chương trình hệ thống
Spsuit55.exe
708.72 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
cửa sổ 2000
1.11 (ITET55WW)Tháng Mười 12 2001Tải vềBIOS Update tăng cường hệ thống ThinkPad nhất định để giải quyết các vấn đề hoạt động, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad 600X

Phiên bản này hỗ trợ các hệ điều hành sau:
- Windows 95 OSR2 trở lên (Xem phần Giới hạn biết đến ở cuối trang này.)
- Windows 98 và 98 Second Edition
- Windows 2000
- Windows NT 4.0 với Service Pack 3 hay muộn

LƯU Ý: <- b>
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.