Không thể thay đổi modem nội bộ từ cổng COM 5 đến cổng COM 1 hoặc cổng COM 2 - ThinkPad 600XHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
phiên bản 1.00 - Nối tiếp tập tin Cảng Utility
Comcfg.bat
4.04 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê1.0011 tháng 2000Tải về
README để biết phiên bản 1.00 - Serial Port Utility
Comcfg.txt
4.84 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê1.0011 tháng 2000Tải về

Chú ý:
Không được tải về tập tin này trừ khi có chỉ để làm như vậy bởi người đại diện theo ủy quyền của IBM.

Trình điều khiển này áp dụng cho bất kỳ 600X ThinkPad với Windows 98 cài đặt với các nội Lucent Win Modem kích hoạt trên COM 5.