Trình điều khiển modem cho Windows 3.1 - ThinkPad 600XHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Tệp README cho Trình điều khiển modem (v5.53) cho Windows 3.1
mdltitw3.txt
2.1 KB
DOS / Windows 3.x5.5323 Tháng 12 1999Tải về
Trình điều khiển modem (v5.53) cho Windows 3.1 [DSKEXE]
mdltitw3.exe
266.29 KB
DOS / Windows 3.x5.5323 Tháng 12 1999Tải về

Gói này cung cấp driver Modem cho người dùng Windows 3.1.

Người tài xế Modem cho phép hoặc cập nhật các chức năng Modem của máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 600X (Internal Modem)

CHÚ THÍCH: Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.