Cập nhật Vành đai Trung ương từ phiên bản 4.10.78, 4.10.82, hoặc 4.10.85 lên phiên bản 4.10.87 - ThinkPad 600, 770 / E / EDHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Cập nhật Vành đai Trung ương phiên bản 4.10.85 lên phiên bản 4.10.87. Bạn phải cập nhật lên phiên bản 4.10.87 trước khi bạn có thể cập nhật lên phiên bản 4.10.105 mà sẽ làm việc với Windows 98.
rc41085.exe
251.34 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê02 1998 tháng bảyTải về
README: Cập nhật phiên bản vành đai Trung 4.10.78, 4.10.82, hoặc 4.10.85 lên phiên bản 4.10.87. Bạn phải cập nhật lên phiên bản 4.10.87 trước khi bạn có thể cập nhật lên phiên bản 4.10.105 mà sẽ làm việc với Windows 98.
Rc410xx.txt
1.55 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê02 1998 tháng bảyTải về
Cập nhật Vành đai Trung ương phiên bản 4.10.82 lên phiên bản 4.10.87. Bạn phải cập nhật lên phiên bản 4.10.87 trước khi bạn có thể cập nhật lên phiên bản 4.10.105 mà sẽ làm việc với Windows 98.
rc41082.exe
304.89 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê02 1998 tháng bảyTải về
Cập nhật Vành đai Trung ương phiên bản 4.10.78 lên phiên bản 4.10.87. Bạn phải cập nhật lên phiên bản 4.10.87 trước khi bạn có thể cập nhật lên phiên bản 4.10.105 mà sẽ làm việc với Windows 98.
rc41078.exe
434.14 KB
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê02 1998 tháng bảyTải về

Cập nhật các phiên bản của bạn 4.10.78, 4.10.82, hoặc 4.10.85 Ring Trọng tâm của phiên bản 4.10.87.