Windows NT tập tin gói trình điều khiển - ThinkPad 600HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Đây là một tập tin zip tự giải nén của tất cả các trình điều khiển thiết bị NT hiện tại. Tất cả các trình điều khiển có trong gói này cũng có sẵn một cách riêng biệt.
Tp600nt.txt
16.06 KB
Windows NT1.30Tháng Mười 26 1998Tải về
Đây là một tập tin zip tự giải nén của tất cả các trình điều khiển thiết bị NT hiện tại. Tất cả các trình điều khiển có trong gói này cũng có sẵn một cách riêng biệt.
Tp600nt.exe
6.71 MB
Windows NT1.30Tháng Mười 26 1998Tải về

Đây là một tự giải nén file zip của tất cả các trình điều khiển thiết bị NT hiện hành. Tất cả các trình điều khiển chứa trong gói này cũng có sẵn một cách riêng biệt.