trình điều khiển video (NM2200 / 2360) cho Windows 3.1 - ThinkPad 380Z, 600E / XHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Tính năng video Diskette (NM2200 / 2360) (v1.23) cho Windows 3.1 [DSKEXE]
Vftprw31.exe
814.64 KB
DOS / Windows 3.x1.2323 Tháng 12 1999Tải về
tập tin README cho video Tính năng Diskette (NM2200 / 2360) (v1.23) cho Windows 3.11
Vftprw31.txt
3.6 KB
DOS / Windows 3.x1.2323 Tháng 12 1999Tải về

Gói này cung cấp các điều khiển hiển thị cho người dùng Windows 3.1.

Gói này cho phép hoặc cập nhật các chức năng hiển thị của máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 380Z
- ThinkPad 600E, 600X

Để xác định xem bạn phải cập nhật trình điều khiển hiển thị hay không, hãy tham khảo "Tóm tắt các thay đổi" phần.

Để cập nhật trình điều khiển màn hình, hãy tham khảo "Hướng dẫn cài đặt" phần.