Video của tài xế III cho Windows 3.1 - ThinkPad 380, 385, 560X / Z, 600HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Tính năng video Diskette III (v5.08) cho Windows 3.1: ThinkPad 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 385D, 385ED, 385XD, 560X, 560Z, 600
Vftpxw31.exe
791.71 KB
DOS / Windows 3.x18 1998 tháng tưTải về
Tính năng video Diskette III (v5.08) cho Windows 3.1:: README ThinkPad 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 385D, 385ED, 385XD, 560X, 560Z, 600
Vftpxw31.txt
2.5 KB
DOS / Windows 3.x18 1998 tháng tưTải về

đĩa mềm này cung cấp trình điều khiển hiển thị cho người dùng Windows 3.1.
đĩa mềm này cho phép hoặc cập nhật các chức năng hiển thị của máy tính ThinkPad sau:
- ThinkPad 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD
- ThinkPad 385D, 385ED, 385XD
- ThinkPad 560X, 560Z
- ThinkPad 600